Energiebeleid Voets Groep

Voets Groep streeft voortdurend naar een duurzame bedrijfsvoering. Naast het leveren van emissie-loze werktuigen en mobiliteitsvoertuigen werken wij ook gericht aan een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfvoering. Voets Groep heeft als doel de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2-uitstoot van ons bedrijf. Aan de hand van deze footprint zijn er maatregelen vastgesteld om de CO2-uitstoot van Voets Groep zo veel mogelijk te beperken. Door onze CO2-emissies zo veel mogelijk te reduceren willen wij meewerken aan het creëren van een betere leefomgeving.

Voets CO2-emissie inventarisatie 2022

Voets CO2-emissie inventarisatie 2023H1

Voets_factsheet_2022

Voets_factsheet_2023H1_

Voets_factsheet_2023_geheel

Voets CO2-emissie inventarisatie 2023 geheel

Voor meer informatie over het certificaat verwijzen wij u graag naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Meer weten over hoe Voets Groep omgaat met de CO2-prestatieladder en hoe wij ons inzetten voor duurzaamheid en MVO? Neem gerust contact met ons op.